De Samenwerking krijgt voor het eerst zand over het water aangevoerd

Elsloo - Loon- en aannemersbedrijf De Samenwerking BV in Elsloo, dat momenteel bezig is met het project Kansen in Kernen (KIK) in Feanwâlden, heeft voor het eerst in haar 100-jarig bestaan zand over het water laten aanvoeren.

Vorige week werd er 730 kuub speciaal flugsand uit Duitsland aan de loswal in Burgum gelost, deze week wordt er eerst 1000 kuub gewoon zand vanaf de kade met laadwagens naar het zes kilometer verder gelegen project in Feanwalden gebracht. ‘Wellicht dat ook de overige 2000 kuub de komende weken per vrachtschip wordt aangevoerd’, vertelt projectleider Harrie Smits.

Vrachtschip

Het zand werd vanuit een vrachtschip geladen met een overslagkraan van het bedrijf Van der Werf uit Sumar. Op de trekkers met kippers en een vrachtwagencombinatie van De Samenwerking werd de lading naar het depot gebracht.

Herinrichting

De Samenwerking is begin dit jaar in opdracht van de gemeente Dantumadiel begonnen het stationsgebied en de oude rondweg door Feanwâlden opnieuw in te richten. Sinds de Centrale As in gebruik is genomen, komt er minder doorgaand verkeer langs. Het is een onderdeel geworden van de herinrichting van de voormalige provinciale weg in de bebouwde kom in zes dorpen. Naast het verwijderen van de oude tunnel en het aanbrengen van een nieuwe riolering worden de bestaande wegen anders ingericht en wordt bij een nieuw busstation het transferium gerealiseerd met een ruim- en nieuwe parkeervoorzieningen. Het zal een nieuwe- en snelle verbinding langs het spoor naar het station worden. Het vrijgekomen gebied tussen spoor en dorp wordt ingericht als wandelpark met waterpartijen, betonpaden, duikers en een brug die bezoekers naar het verzorgingstehuis Talma Hûs laten lopen.

De verwachting is dat volgend jaar juni het project KIK-Feanwalden zal worden opgeleverd.