Zonnepark Molenbosch heeft aan één transformatorstation genoeg

Oldeberkoop - De initiatiefnemer van het zonnepaneelveld Molenbosch in Oldeberkoop wil één van de twee transformatorstations uit het plan schrappen en het overgebleven transformatorstation verplaatsen.

Het te bouwen transformatorstation neemt qua omvang iets toe ten opzichte van het eerdere station. Om de wijzigingen mogelijk te maken, moet de reeds verleende omgevingsvergunning worden aangepast. Deze vergunning is nog niet onherroepelijk vanwege het lopende hoger beroep.

B & W verleend medewerking aan de vergunningwijziging. Volgens het college zijn de aard en omvang van de wijzigingen ten opzichte van het oorspronkelijke plan en in relatie tot het gehele plan klein. De oppervlakte van het station dat overblijft (9,9 m²) is kleiner dan de oppervlakte van de twee stations (15,6 m²) samen. Tevens wijzigt het uiterlijk van het zonnepaneelveld nauwelijks, evenals de ruimtelijke uitstraling.