Leerlingen mogen weer naar Terra Wolvega

Wolvega - Leerlingen van Terra Wolvega zijn sinds dinsdag 2 juni weer welkom op hun school aan de Paulus Potterstraat.

De afgelopen weken is de school druk bezig geweest zich voor te bereiden op de terugkeer van de leerlingen. Regelmatig overleg, uitproberen en proefopstellingen in de klaslokalen hebben ervoor gezorgd dat de school open kan nu het weer mag.

Zo zijn op school verschillende ingangen gecreëerd die door de verschillende leerwegen moeten worden gebruikt. Op deze manier wordt voorkomen dat de leerlingen elkaar onnodig tegenkomen. Niet alleen in de gangen, maar ook op bijvoorbeeld de toiletten.

Lijfelijk les krijgen

‘Natuurlijk is het niet mogelijk om alle leerlingen tegelijkertijd op school toe te laten,’ zo verzekert afdelingsdirecteur Dennis Wanders, ‘maar dat was ook niet de opdracht van de regering. De opdracht was dat alle leerlingen weer lijfelijk les zouden krijgen, waarbij mentorlessen en toetsen alleen, niet voldoende mochten zijn. Insteek moest vooral zijn de aandacht voor het sociale contact met de leerlingen.’

Centrale examens

In de praktijk betekent dit dat leerjaar 1 en 2 wisselend één of twee dagen fysiek les krijgen op school, en komt klas 3 standaard twee dagen naar school. Volgend jaar staan deze leerlingen immers waarschijnlijk weer voor hun centrale examens. Daarnaast worden er ook nog steeds digitale lessen via Teams verzorgd.

Pauze in lokaal

De kantine mag nog niet worden gebruikt, hetgeen betekent dat de pauzes in de eigen lokalen moeten worden gehouden. Daarnaast is er voor elke studierichting een eigen buitenplek gecreëerd, waar de docenten zorg dragen voor het 1,5 meter afstand houden. Ondertussen gebruiken de personeelsleden de kantine van de leerlingen als hun eigen pauzeplek, zodat ook zij op 1,5 meter afstand van elkaar blijven. Verder wordt iedere docent verzocht de school weer te verlaten, wanneer hun fysieke lessen zijn afgelopen. ‘Voor de docenten betekent dit misschien een extra inzet, maar iedereen ziet het belang van een zoveel mogelijk normale werksituatie in’, zegt Wanders.

Verantwoordelijkheid gepakt

In de afgelopen weken heeft de school ook haar deuren geopend voor die leerlingen die het even moeilijk hadden, of gewoon behoefte hadden om op school aan het werk te gaan. ‘We kregen zelfs leerlingen van het basisonderwijs’, aldus Frits Spanhaak, coördinator leerlingenzorg. ‘Ook in deze tijd hebben we onze verantwoordelijkheid gepakt. We kijken erg uit naar de terugkeer van onze leerlingen.’