Kerkdiensten komen weer op gang

Wolvega - Nu zo langzamerhand verschillende maatregelen in verband met het coronavirus wat worden versoepeld proberen ook kerken de deuren weer voorzichtig te openen.

Voor zover bekend zijn er wel kerken die hun dienst live uitzenden, maar er zijn nog weinig ‘gewone’ diensten met kerkgangers. En als die diensten er wél zijn, moeten er vooraf plaatsen worden gereserveerd omdat de ruimte beperkt is en er nog een maximum aantal kerkgangers geldt.

Voor de diensten die via internet worden uitgezonden kunnen kerkgangers het beste de website van de kerk raadplegen. Soms is de opname via de eigen website te volgen, maar ook wordt wel gebruik gemaakt van de website kerkomroep.nl of kerkdienstgemist.nl.

Terugkijken

De volgende kerken zenden (regelmatig) een dienst live uit, die ook later via de website nog teruggekeken of-beluisterd kan worden: de Protestantse Gemeenten Lindestreek (locatie Steggerda), en Wolvega. In Oldeberkoop start de Protestantse Gemeente 14 juni weer met de diensten, maar aangepast naar de voorschriften.

Frieslands End

De Rooms Katholieke parochie en ook de PKN-kapel Obadja in Zorgvlied houden in juni nog geen diensten. De Streekgemeente Frieslands End houdt op 21 juni een proefdienst om vervolgens na evaluatie te besluiten of en, zo ja, hoe men verder gaat.

De Protestantse Gemeente Scherpenzeel/Munnekeburen start in juli de (aangepaste) diensten weer. Wanneer de diensten in de Voortgezette Gereformeerde Kerk in Noordwolde weer starten is nog niet duidelijk. Datzelfde geldt voor de Protestantse Gemeente Ter Holten en Oldelamer, de Evangelische Gemeente Maranatha in Nijetrijne, de Gemeente De Toevlucht in Wolvega en de Vrije Gereformeerde Kerk daar.