VVD Fryslân: geen plaats voor de wolf in Fryslân

De Statenfractie van de VVD pleit opnieuw voor een actief beleid dat wolven weert uit de provincie De fractie dient op 17 juni een motie in om Gedeputeerde Staten op te roepen zich hier voor in te zetten.

Op eerdere vragen van de VVD hieromtrent is de beantwoording van GS volgens de VVD teleurstellend te noemen. De wolf die in Veenhuizen en Norg schapen doodbeet is op nog geen 400 meter van een woning in Donkerbroek gesignaleerd. Op 28 maart werden bij Donkerbroek vijf schapen door een wolf gedood, zo blijkt het DNA-onderzoek. Dat is de laatste schademelding uit de Stellingwerven. Eerder waren er al wolven actief bij Boijl, Appelscha/Oude Willem en Oldelamer.

Drentse aanpak

In Nederland verblijven nu een handjevol wolven. De provincie Drenthe pakt, samen met belanghebbenden de problematiek rond de Wolf volgens de VVD dus wel voortvarend op. ‘De Wolf hoort in Friesland niet thuis. Daar er om de provincie geen hekwerk staat en de wolf geen provinciegrenzen kent, vinden wij ook de samenwerking met omliggende provincies belangrijk,’ zegt Marten Dijkstra, woordvoerder natuur en landbouw. Het college van Drenthe heeft besloten een gebiedscommissie op te richten die zich samen met de provincie bezighoudt met het voorbereiden van een totaalaanpak die gaat spelen wanneer een gevestigde wolf in Drenthe is vastgesteld.

Gedacht wordt door GS van Drenthe aan een vorm van ‘gecontroleerd beheer’, zonder dat er nu direct sprake is van actieve jacht. Wel is er geld beschikbaar voor wolfwerende rasters. Het nemen van maatregelen is door de coronacrisis vertraagd. De laatste melding van een in Drenthe rondlopende wolf was rond 22 mei. Als een wolf zes maanden in hetzelfde gebied verblijft, is er officieel sprake van vestiging. Als cdi de eerder aangetroffen wolf ‘GW1261m’’ is zou het dus een vestiging van een derde wolf in ons land kunnen zijn. De dood van een kalf van een Schotse hooglander op 25 mei bij Langelo wordt nog onderzocht.

‘Vestiging voorkomen’

De VVD wil vestiging van een wolf in Friesland voorkomen, maar hoe dat dan zou moeten wordt in een persbericht niet gemeld. Er staat dat ze geweerd moeten worden ‘samen met de mensen uit het veld’. ‘De wolf komt snel in bewoond gebied en je kunt je afvragen wat de gevolgen zijn voor landbouwhuisdieren, maar ook voor mensen’, zegt Marten Dijkstra hierover. ‘Het is niet gek dat mensen zich onveilig voelen, voor zichzelf, maar ook zeker voor hun dieren.” aldus Marten Dijkstra.’ De partij roept ook op om schades te blijven melden. Slachtingen onder schapen in vooral Noord-Brabant doen het imago van de wolf geen goed. Particuliere grondbezitters in Gelderland willen wolven kunnen afschieten. Maar anders dan in de negentiende eeuw is de wolf nu een beschermde diersoort. Het dier mag volgens Europese wetgeving gevangen noch geschoten worden, en dat beperkt de mogelijkheden om hem te weren.

Buiten de emotionele schade is er ook financiële schade. De financiële schade wordt ten dele gedekt. Doodgeboortes onder schapen na een aanval worden bijvoorbeeld niet meegenomen door BIJ12, het interprovinciaal orgaan dat de schades beoordeelt.” Verzekeraars vergoeden deze schade wel na een aanval van een hond in een schaapskudde. Dijkstra: ‘Het is natuurlijk niet de bedoeling dat schapenhouders deze kosten moeten dragen.’