Laagvliegroute wordt alsnog opgeheven

De laagvliegroute ‘10A’ voor jachtvliegtuigen over een deel van Zuidwest-Drenthe en het oosten van Friesland wordt opgeheven. Dat heeft het ministerie van defensie bekend gemaakt.

Deze oude route voor gevechtsvliegtuigen loopt over Friesland en gaat via het luchtruim over o.a. de dorpen Noordwolde-Zuid, Wilhelminaoord en Vledder via Meppel richting Overijssel en Gelderland. Het gebruik van de route werd in 2002 al opgeschort vanwege geluidshinder en een potentieel gevaarlijke situatie. Dit laatste vanwege de ligging ten opzichte van luchtvaartterrein Drachten. Deze situatie is sindsdien niet veranderd.

Begin februari ontstond grote ophef in Noord-Nederland over het idee dat de nieuwe JSF-straaljager op 75 meter hoogte over zou komen. Het ministerie van Defensie bereidde toen een aanvraag van Natuurbeschermingsvergunningen, waarbij ook het gebruik van de laagluchtvaartroutes werd onderzocht. In de Notitie Reikwijdte en Detailniveau Luchtruimherziening van de overheid stond namelijk: ‘Momenteel heeft de luchtmacht de behoefte om de 10a laagvliegroute weer in gebruik te nemen.’

Dat werd later ongelukkig en prematuur genoemd, maar het kwaad was al geschied. Er waren overal debatten. Maar nu is er alsnog duidelijk. ‘Defensie heeft rekening gehouden met de belangen van de verschillende regionale overheden en omwonenden. Alles overwegend heb ik besloten om deze route op te heffen. Dit besluit schept duidelijkheid voor de toekomst’, aldus staatssecretaris Barbara Visser.

Met het definitief opheffen levert Defensie een deel van haar schaarse oefencapaciteit in. Visser: ‘Om een inzetbare krijgsmacht te garanderen, kan het nodig zijn om in de toekomst nieuwe oefengebieden aan te wijzen. Dit gaat altijd in overleg met betrokken overheden en omwonenden. Defensie is zich er terdege van bewust dat er omwonenden zijn die overlast ervaren van onze oefeningen. We stellen dan ook altijd alles in het werk om dit tot een minimum te beperken.’ Er bestaat een tweede route van Emmen over de Veenkoloniën naar Stadskanaal.