GroenLinks wil afspraken over maaien bermen

Het maaien van bermen heeft een negatief effect op het verhogen van de biodiversiteit. Dat vindt de raadsfractie van GroenLinks in Weststellingwerf. Het moet anders, vindt fractievoorzitter Gaby Thijssen.

In toenemende mate worden de wegbermen in de kleine dorpen, eigendom van de gemeente, volgens Thijssen gemaaid. ‘Dit ziet er netjes uit maar draagt niet bij aan het verhogen van de biodiversiteit, in tegendeel. Het verhogen van de biodiversiteit is hard nodig voor het beheersen van onder andere de eikenprocessierups.’ Steeds meer vogels zoals spreeuwen, kauwen, kraaien en de boomklever eten inmiddels in navolging van de koolmees de rupsen op. Bloemrijke bermen trekken sluipwespen aan, die ook de rups kunnen bestrijden.

Voor GroenLinks reden om schriftelijke vragen te stellen aan het college van B&W. ‘Wil het college, voor het komende voorjaar, samen met bewoners afspraken maken om bermen op een ecologische wijze te beheren, bijvoorbeeld door inzaaien met streekeigen bloemzaadmengsels?’ De gemeente zou hiervoor, financieel of in natura, middelen beschikbaar moeten stellen. GroenLinks wil die mengsels ook op plekken waar in bermen wordt gegraven voor de aanleg van glasvezelkabels.