Straat op waterpark Langelille vernoemd naar grondlegger

Langelille - De straat op het nieuw te bouwen deel van Waterpark Langelille wordt vernoemd naar wijlen Alida de Graaf. De Graaf was de echtgenote van H.W. Stekelenburg. Samen waren zij de grondleggers van het park.

De nieuwe straat op het waterpark fase 1 heeft in 2018 een eigen naam (en huisnummering) gekregen, omdat er veel problemen waren met verkeerde post- en pakketbezorging. Op verzoek van de eigenaren van het waterpark is die straat vernoemd naar H.W. Stekelenburg.

Voor de straat in fase 2 van het waterpark, is weer aan de eigenaren van het park gevraagd of ze een naam wilden aandragen. Zij spraken de wens uit de nieuwe straat te vernoemen naar Alida de Graaf (12 mei 1928 - 7 februari 2013).

De naam A. de Graafweg sluit aan bij de naam van de straat op Waterpark Langelille fase 1 (H.W. Stekelenburgweg). De nieuwe straatnaam voldoet niet aan het uitgangspunt dat de te vernoemen persoon minimaal tien jaar is overleden. De gemeente wil dit uitgangspunt iets ruimer interpreteren, onder meer omdat de ontwikkeling van fase 2 nog enige jaren (3-5 jaar) duurt. Tegen de tijd is De Graaf langer dan 10 jaar overleden.

Het oorspronkelijke park is in de jaren ‘60 door Stekelenburg en De Graaf opgericht.