Bewoners willen zelf beslissen over verduurzamen woning

Wolvega - Bijna 200 inwoners van de gemeente Weststellingwerf hebben de enquête over de energietransitie ingevuld. Hiermee hoort Weststellingwerf bij de top vijf gemeenten van Friesland met de meeste reacties in verhouding tot het aantal inwoners van de gemeente.

Naast de algemene vragen kregen de inwoners van Weststellingwerf nog drie specifieke vragen van hun gemeente. Hieruit blijkt dat de meeste ondervraagden op dit moment betrokken zijn bij de energietransitie door aanpassingen aan hun eigen woning. Zij hebben bijvoorbeeld de isolatie van hun woning verbeterd of zonnepanelen gelegd. Het grootste deel van de ondervraagden wil zelf beslissen over het verduurzamen van hun woning. Ze verwachten van de gemeente informatie over welke stappen zij moeten nemen en wanneer. Ook informatie over financieringsmogelijkheden en subsidies ontvangen ze graag van de gemeente.

Juiste keuzes

Wethouder Hanneke Zonderland is blij met de hoge respons: “Samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties willen we juiste keuzes maken voor wind- en zonne-energie. De resultaten laten zien dat zij hier ook graag betrokken bij willen worden. Wij weten nu hoe we dat het beste kunnen doen.”

Energietransitie

Friese inwoners willen betrokken zijn bij de overstap naar schone energie in Friesland. Meer dan 90% van de mensen vulden dit in op de vragenlijst kiesvoorjelte.nl. In totaal gaven 3.061 mensen aan hoe zij betrokken willen zijn bij de energietransitie en wat ze erover weten. Friese overheden gebruiken de resultaten om inwoners te betrekken bij het maken van de Regionale Energie Strategie (RES). Hierin staat onder andere hoe Friesland elektriciteit wil opwekken uit wind- en zonne-energie.

Opwarming van de aarde

Het leveren van een bijdrage aan de opwarming van de aarde is voor de deelnemers een belangrijke reden om energie te besparen. Als belangrijkste reden wordt het verlagen van de energierekening genoemd. Toename van het wooncomfort, de waardestijging van het huis en de mogelijkheid voor het subsidie spelen ook een rol.

Participatieplan

In het laatste kwartaal van 2020 kunnen inwoners weer meedenken en -praten over het elektriciteitsvraagstuk in Friesland. Friese overheden stellen de komende maanden een participatieplan op. De resultaten van de Jelte-vragenlijst zijn daarbij een belangrijke bouwsteen.

Energieregio’s

Voor de overgang naar meer schone energie en minder CO₂-uitstoot is het belangrijk om samen te werken over gemeentegrenzen heen. Daarom is Nederland ingedeeld in dertig energieregio’s. Friesland is daar één van. In Friesland werken de Provincie Fryslân, de achttien Friese gemeenten, Wetterskip Fryslân en netbeheerder Liander samen aan de energietransitie. Hun afspraken leggen ze vast in een Regionale Energiestrategie (RES). De RES wordt 1 juli 2021 ingeleverd.