Coronavirus houdt Wel-Zijn op dorpse schaal niet tegen

Oldeberkoop - Stichting Wel-zijn op Dorpse Schaal (WODS) organiseert normaliter activiteiten voor iedere Oldeberkoper. Door de coronacrisis gaan alle geplande samenkomsten niet meer door, maar dat weerhoudt de stichting er niet van om anderen te helpen.

WODS focust zich momenteel op de oudere, kwetsbare groep zoals ze eerder ooit begonnen is.

Waardevol

Stichting Wel-Zijn op dorpse schaal heeft het doel om de leefbaarheid te bevorderen in Oldeberkoop. ‘Als je dat op dorpse schaal organiseert, heb je het leuk met elkaar. Je bent waardevol als je wat voor een ander kan betekenen’, vertelt Anneke Lukkes, voorzitster van WODS. Het begon met een koffieochtend voor de ouderen en breidde zich uit tot een organisatie voor iedere inwoner van Oldeberkoop. Normaliter komen ongeveer 40 senioren, verdeeld over twee dagen, naar de dagactiviteit, waar ze elkaar ontmoeten, bijpraten, een activiteit doen en met elkaar van een warme maaltijd genieten.

Tulpenboeketten

Om de ze tijdens de coronacrisis een hart onder de riem te steken, bezorgde WODS op 21 en 23 maart 120 tulpenboeketten bij alle tachtigplussers in Oldeberkoop. ‘Dat vonden ze prachtig’, zegt de voorzitster met trots. ‘Ouderen vinden het harstikke leuk dat wij onverwachts even langskomen. Ze zijn dan heel blij dat ze weer even met iemand kunnen praten, die behoefte is er heel erg.’ Daarom is de stichting met Pasen nogmaals langs de ouderen gegaan met een mandje waarin een zelfgemaakte houten paashaas en eieren zaten. Afgelopen week zorgde WODS voor een muzikale ‘omarming’ en gaf het senioren een geranium.

Contact

Ondertussen bellen de vrijwilligers zo nu en dan met een oudere of gaan ze langs voor een gesprek bij de deur. Zij hebben zelf ook de behoefte om weer contact te hebben met de senioren en willen dus ook graag helpen tijdens de coronacrisis. Het valt Lukkes op dat de betrokkenheid van de vrijwilligers momenteel extreem groot is. ‘Er zijn nu veel mensen die denken aan anderen door het coronavirus. Iedereen kent elkaar en heeft een eigen motivatie om dit soort werkzaamheden uit te voeren’.

Jongeren

De senioren geven voornamelijk aan dat ze het fijn vinden om wat meer aandacht te krijgen tijdens deze periode. Van de jongere doelgroep hoort de stichting momenteel erg weinig. ‘Het zal wel fijn zijn als zij ook aangeven dat ze de activiteiten missen en ze wat meer van zichzelf laten horen’, voegt Lukkes daaraan toe.

Aubade

De aubade bij de senioren bleek een groot succes, zowel voor de vrijwilligers als voor de ouderen die werden verrast. De muziek werd verzorgd door Karst Berkenbosch, Hilleke van der Molen en Henny Lussing.

Elles Mulder