Overpeinzing.
Door de Stellingwerver kerkgemeenschap

Het spoorboekje

Vele sectoren in onze samenleving brengen deze week hun locomotief weer op stoom nadat in maart onze treinen van gewoontes ineens tot stilstand kwamen voor het rode sein van de overheid. Nu wordt onze samenleving weer op de rails gezet met aangepaste snelheid en afstand om niet te ontsporen.

Ook kerken zullen  zich deze maand gaan voorbereiden om, na een vertraging van twaalf weken, hun weg te vervolgen. Niet ieder zal tegelijk kunnen instappen, maar we willen hen wel allemaal meenemen om naar onze bestemming te brengen.

We zullen  allerlei dienstregelingen moeten aanpassen voor alles weer loopt als een trein.

Onderweg zijn.  Dit woord past wel bij ons als kerk.

We hebben het regelmatig over de geschiedenis van het volk Israel op hun reis door de woestijn naar het Beloofde Land. Deze geschiedenis laat zich zo treffend vergelijken met onze persoonlijke levensweg. Maar evengoed heeft het overeenkomsten met de manier waarop  de kerk onderweg is en haar spoor trekt  door de tijd.

Zowel het volk Israel als de kerk  weten tegenwind te verdragen. Ze kennen beiden periodes  van onderlinge verdeeldheid , maar ook van verbroedering  en nieuwe verbondenheid. Tijden van vooruitgang werd afgewisseld met ruimte voor rust  en bezinning , wanneer Israel zijn kamp opsloeg in de luwte van een berg , of de schaduw van een oase.

Misschien lijkt dit wel op de afgelopen periode voor ons als kerk. Maar wanneer Gods Volk misschien wel  eens dacht: ‘Laat ons hier maar blijven,’  klonk  het signaal dat ze zich moesten klaarmaken om verder te trekken. Ze waren immers onderweg. Op dat punt in de geschiedenis zijn wij misschien nu ook wel aangekomen. Dat we onze oase moeten gaan verlaten om onbekende wegen te gaan, zoals de weg door de woestijn voor Israel  nog onbetreden gebied was.

Maar God ging  hen voor in een wolk van vuur. En op die manier zal  Hij ook ons als kerk op het juiste spoor zetten als onze trein weer  in beweging komt. Laten we er maar op vertrouwen  dat er Eén is  die de wissels omzet.

Roelie Stevens-Schipper, Protestantse Gemeente Oldelamer-Oldetrijne