Varen, fietsen en lopen in Lindevallei

Vlakbij de dorpen De Hoeve en Steggerda ligt het door It Fryske Gea beheerde natuurgebied de Lindevallei. Het is een gevarieerd moerasgebied in het beekdallandschap van de Linde.

Het is ook een oase van rust, waar bijzondere moerasvogels een plekje vinden: de Lindevallei, 785 hectare groot, aan zowel de noord- als de zuidkant van de Linde. Dankzij de aanleg van aantrekkelijke fiets- en wandelpaden geeft het gebied zijn schoonheid prijs.

Ooit had de Linde een open verbinding met de Zuiderzee. Met alle gevolgen van dien. In de loop van de eeuwen zijn er verschillende watersnoodrampen geweest. Bij de laatste stormramp van 1825 kwam het zeewater zelfs tot aan Oldeberkoop. Eb en vloed verdwenen pas in 1843, nadat een nieuw stuk Zuiderzeedijk bij Kuinre was aangelegd.

Een afwateringssluis werd in Kuinre gebouwd om het zoute water voor de Linde te keren. Voor de landbouw en de turfmakerijen was dat een enorme verbetering. Eerdere overstromingen betekenden vooral voor de turfwinning een enorme klap, omdat veen door het zoute water waardeloos werd. Zoute turf wil niet branden.

De vervening, die in de achttiende eeuw op gang kwam, gaf een grote verandering aan het landschap. Er ontstonden grote plassen open water, met daartussen hogere wallen. De petgaten groeiden na het graven van turf weer dicht met water en moerasplanten. Door het natuurgebied, met een unieke flora en fauna, heeft It Fryske Gea een wandelroute uitgestippeld.

Ook loopt door het gebied een prachtige fietsroute die begint bij de Kontermansbrug in De Hoeve en eindigt nabij het punt (de ‘Sas’) waar de Linde (in de streektaal: Lende) op een binnenmeer lijkt, op de grens met Overijssel.