Van alle 54 hunebedden in Nederland liggen er 52 in Drenthe

Hunebedden zijn de restanten van stenen grafkelders. Het boerenvolk dat circa 5400 jaar geleden in het Noorden woonde zette daar zijn doden bij. In deze regio liggen diverse hunebedden: één bij Diever en twee bij Havelte.

Hunebedden behoren tot de oudste overblijfselen van menselijke bewoning in ons land. In ons land zijn nog 54 hunebedden. Verreweg de meeste ervan (52) liggen in Drenthe. Ook in Noord-Duitsland, Polen, Denemarken en Zuid-Zweden komen ze voor. De bouwers waren geen Hunen of Hunnen, maar worden het Trechterbekervolk genoemd naar de vorm van het meest voorkomende type aardewerk dat in de hunebedden werd aangetroffen.

In het grootste hunebed bij Havelte zijn scherven van minstens 660 stuks aardewerk gevonden. Geschat wordt dat er vele honderden doden in het hunebed rustten; een waar massagraf dus. De enorme keien (2 tot 20 duizend kilo) zijn waarschijnlijk door tientallen mensen versleept en geplaatst met behulp van lange touwen, sleden, rollers en hefbomen van stammetjes.

De stenen zijn in de IJstijd met de gletsjers uit Scandinavië naar ons land gevoerd. Oorspronkelijk waren de openingen tussen de grote draag- en dekstenen opgevuld met stopstenen en grond. Een heuvel, waarboven alleen de toppen der dekstenen uitstaken, bedekte het geheel. De vloer van de grafkamer bestond uit kleinere keien. De ingang lag aan de zuidzijde en werd afgesloten met een steen of een houten deur. Wat  nu zichtbaar is, is slechts het ‘geraamte’ van het graf. De dekheuvel en de kleinere stenen zijn in de loop der eeuwen verdwenen. Geen enkel hunebed in ons land is nog compleet. De grootste concentratie hunebedden is te vinden in de buurt van de Drentse Hondsrug.