Stichting Nobilis richt zich op prentkunst

In Fochteloo is sinds 2015 het centrum voor prentkunst van Stichting Nobilis gevestigd. Het centrum levert een bijdrage aan het promoten van de grafiek in ons land.

Dat gebeurt door het organiseren van tentoonstellingen, het uitgeven van boeken, het beheren van een grote bibliotheek met boeken en archieven, het verzorgen van bruiklenen aan musea en het beheren van een grote prentencollectie. Het archief en de voorraden van Exlibriswereld zijn ondergebracht in het centrum. De laatste jaren zijn veel schenkingen verkregen, zelfs (bijna)  complete ateliernalatenschappen van bekende grafici. De Stichting Nobilis richt zich op prentkunst uit de 20-ste en 21-ste eeuw met de nadruk op figuratief werk.

Er is ook bescheiden aandacht voor werk van regionale kunstenaars: Johannes Mulders, Sierd Geertsma, Dirk Kerst Koopmans, maar permanent is er ook werk te zien van de keramisten Hannie Mein (vroeger Vinkega), Kees Hoogendam (vroeger Fochteloo) en Peter Hiemstra (Oldeberkoop) naast dat van beeldhouwer Guus Hellegers uit Steggerda. In de vaste opstelling zijn alle kunstenaars vertegenwoordigd waar de stichting veel werk van heeft.

De Stichting beheert de ateliernalatenschappen van de grafici Jan Battermann (1909-1999) en Lou Strik (1921-2001) uit Amsterdam en ook die van de grafici Fred Koot (1927-2000) en Henk Hester (1933-2002) vroeger uit Utrecht. In 2012 kocht de Stichting de prenten en tekeningen uit de ateliernalatenschap van Johannes Mulders (1899-1989) en kreeg de Stichting door middel van schenking alle prenten, de originele blokken en platen en het hele archief van Toon Wegner (1926-2010) uit Orvelte.

Stichting Nobilis werd in 1991 opgericht om de graficus Peter Lazarov te ondersteunen. Dit jaar staat Prentkunst in en om Zutphen centraal in een tentoonstelling.

www.stichtingnobilis.nl