Friese Waterlinie is weer zichtbaar gemaakt

De voormalige schans Blessebrug, tussen De Blesse en Wolvega, is gedeeltelijk in ere hersteld. Het project Blessebrugschans bestaat uit verschillende werkzaamheden. De meanders (kronkels) van de rivier de Linde zijn uitgegraven en de rond 1925 gedempte gedeelten werden weer teruggebracht in het landschap.

De Blessebrugschans is aangelegd tijdens de Tachtigjarige Oorlog in 1582 en is daarmee één van de oudste schansen van de Friese Waterlinie. Een eeuw later, in de rampjaren 1672-1673, speelde de schans opnieuw een belangrijke rol in de verdediging van het Friese land en de Friese steden. Ondanks verwoede pogingen van de bisschop van Münster, beter bekend als Bommen Berend, om Friesland binnen te vallen, bleek de Friese Waterlinie in staat om zijn invasieleger tegen te houden. Hoewel de Blessebrugschans in 1673 door Münsterse troepen werd vernield en de linie werd doorbroken, slaagde de bisschop van Münster er niet in om Friesland te veroveren. Ook bij Oldeberkoop stond een schans van de waterlinie. Die Bekhofschans is enkele jaren geleden net als bij De Blesse weer zichtbaar gemaakt.