Doldersummerveld is rijk aan flora en fauna

Het Doldersummerveld is een uitgestrekt heidegebied ten noorden van Doldersum. Het ligt op de flank van het beekdal van de Vledder- en Wapserveensche Aa.

Het natuurreservaat maakt deel uit van het Drents-Friese Wold. Bezoekers kunnen er zowel met de auto (Huenderweg) als op de fiets en te voet terecht voor mooie routes.

Een gemarkeerde wandelroute is over het Doldersummerveld uitgezet. Bij de schaapskooi bevindt zich een klein informatiecentrum, De Huenderhoeve. Het is tevens het startpunt van de wandelroute. Dwars door het heidegebied is ook een fietspad aangelegd en in de zuidoosthoek van het terrein bevindt zich een uitkijktoren.

Het natte heideveld gaat aan de noordzijde over in een hobbelig gebied. Het was voorheen stuifzand, maar nu dichtgegroeid. De bodemsamenstelling en waterhuishouding is daardoor heel gevarieerd. Dat uit zich door de vele flora en fauna in het gebied.

Planten van de zogeheten Rode Lijst zijn de laatste jaren toegenomen. Dat geldt bijvoorbeeld voor klokjesgentiaan, beenbreek, moeraswolfklauw, kleine zonnedauw en heidekartelblad. Die ontwikkeling is te danken aan herstel van de waterhuishouding en het vervolgens natter worden van het heideveld. Ook het grazen door de runderen en schapen en lokaal plaggen en maaien hebben een steentje bijgedragen.

Informatiecentrum De Huenderhoeve is dagelijks geopend tussen 10.00 en 17.00 uur. Daar starten verschillende wandel- en fietsroutes en er kan allerlei informatie ingewonnen worden over de omgeving. Naast De Huenderhoeve is de schaapskooi gevestigd. Er zijn op en vanuit deze locatie, met ruime parkeerplaats, diverse activiteiten te doen als een lezing, een excursie of een knutselmiddag. Kwartaalagenda’s zijn verkrijgbaar in De Huenderhoeve en online.

www.drentslandschap.nl