Dieren hebben voorrang op de Huenderweg

Een van de mooiste routes door het Drents-Friese Wold voert over de Huenderweg bij Doldersum. Automobilisten, motoren en fietsen moeten niet raar opkijken als er zomaar een groep schapen of Schotse Hooglanders op de weg loopt of ligt.

Natuurmonumenten en Stichting Het Drentse Landschap zijn met de gemeente Westerveld tot overeenstemming gekomen over het overgraasbaar maken van de Huenderweg. De rasters die om de natuurgebieden Doldersummerveld en Wapserveld stonden, zijn weggehaald. De schapen en koeien die in deze gebieden lopen kunnen zonder enige belemmeringen de weg oversteken.

De natuurorganisaties, het Nationaal Park Drents-Friese Wold en de gemeente Westerveld zijn niet over één nacht ijs gegaan. Reeds in 2000 toen de Huenderweg werd aangepast, werd rekening gehouden met de mogelijkheid om de weg overgraasbaar te maken.

Om te voorkomen dat het verkeer op de Huenderweg te hard rijdt, zijn diverse drempels in de weg aangebracht. Die moeten ervoor zorgen dat het verkeerd niet harder dan 60 kilometer per uur rijdt. Om automobilisten te waarschuwen zijn extra waarschuwingsborden geplaatst. Voor ruiters is een verharde voergang gemaakt en er zijn ruiterhekken neergezet.

Dassen kunnen veilig oversteken dankzij de dassentunnel. De grootste dassenburcht van het Nationaal Park Drents-Friese Wold lag op een kleine kilometer van de dassentunnel, die door sponsoring van particulieren bijeen is gebracht. Dassen wandelen van Drenthe naar Friesland en weer terug en kruisen zonder problemen de Huenderweg.

Natuurmonumenten is beheerder van het Wapserveld en Het Drentse Landschap van het Doldersummerveld. Sinds 2000 worden beide natuurgebieden door een kudde beheerd die eigendom is van Het Drentse Landschap. De schaapsherder verzorgt de kudde van 285 schapen en neemt ze bijna dagelijks mee voor een tocht door het Doldersummerveld. Dit gebeurt vanuit de schaapskooi die aan de Huenderweg ligt. Op het Doldersummerveld heeft de plantengroei van vennen, hoogvenen en natte heide zich sinds 2002 uitgebreid. Tussen 16.00 en 17.00 uur komt de schaapsherder terug met de kudde. Het levert een mooi gezicht op.