Compagnonsbossen worden gevarieerder gemaakt

Vanaf de parkeerplaats van dorpshuis De Wyken in Ravenswoud voert een bijzondere wandeling door de Compagnonsbossen. Bij het oversteken van de Tweede Kruuswiek is te zien via waar de afgegraven turf uit het Fochteloërveen werd afgevoerd.

Turf was sinds de zeventiende eeuw de belangrijkste brandstof. Het is nog maar een dikke eeuw geleden dat de laatste turf werd gegraven. Mannen trokken met kruiwagen en schop het veen in en sliepen in hutjes. Slechts zestig jaar geleden is het dorp Ravenswoud hierdoor ontstaan.

Na het oversteken van diverse pittoreske bruggetjes komt de wandelaar een uitkijktoren tegen. Vanuit hier zijn de landerijen vol vogels te zien. De agrariërs in dit gebied houden rekening met de unieke vogelsoorten die voorkomen en broeden in het Fochteloërveen. Zo laten zij tijdens het oogsten expres graan- en maïskorrels op de akkers achter en zaaien rondom de akkers brede randen met bloemzaden in. Deze bloemen trekken in de zomer extra insecten voor de vogels en in de herfst vinden de vogels er voedzame zaden. Ook hanteren de boeren uitgestelde maaidata voor de broedperiode.

Om het bos gevarieerder te maken is Natuurmonumenten gestart met het kappen van lariksen in de Compagnonsbossen. Aan de rand van het bos worden bomen weggehaald voor slangen en hagedissen.

De slangen en hagedissen vinden het aangenaam om in de heide van het Fochteloërveen te wonen, maar door vernatting van het veen komt de woonruimte van de beesten in het gedrang. Daarom is Natuurmomumenten bezig met de huidige kap. Het gaat om een gebied van drie hectare grond. Natuurmonumenten laat op deze manier het hoogveen overgaan naar goed leefbare heide en vervolgens naar bos.

Kanoroute
Wie de Compagnonsbossen niet over een pad, maar via de vele waterwegen wil afleggen zijn er kano’s, kajaks en routes beschikbaar. Sinds 2007 maken de eerste kanoër hun ronde door de wijken. De wijken staan bijna allemaal met elkaar in verbinden, dus de route kan zo lang gemaakt worden als eenieder maar wil.