Staatsbosbeheer laat Drents-Friese Wold verwilderen

Struinen door de bossen en omgevallen bomen op het pad: een nieuwe werkelijkheid in het Drents-Friese Wold is in aantocht. Er komen meer kronkelpaden en het bos wordt op een andere manier onderhouden.

‘We zijn gewend aan een opgeruimd bos. Geknakte dennen werden altijd meteen opgeruimd en de bezoeker diende op bestaande wegen en paden te blijven’, zegt Aaldrik Pot, boswachter in het Drents-Friese Wold. Dat gaat veranderden de komende decennia. Omgevallen bomen, waar ze ook vallen, blijven liggen. Deze manier van werken levert niet alleen veel biodiversiteit op. Bezoekers moeten om de boom heen, waardoor nieuwe paden ontstaan. Dat is al te zien op verschillende plekken in het Drents-Friese Wold, waaronder op de Kale Duinen.

Het van oorsprong productiebos is vooral aan de noordelijke kant van het park te herkennen aan de afvoerwegen voor de houtproductie. Die liggen om de tweehonderd meter, waardoor het bos in vakken is verdeeld. De productie stopt. Het hout hoeft niet meer afgevoerd te worden via de paden. Het wordt een complete wildernis, waarbij de natuur de baas is, een plek waar echte natuur beleefd kan worden. Daardoor zal op verschillende bosdelen gelden dat er vrij mag worden gestruind.

‘Door nu open plekken te creëren in het Drents-Friese Wold ontstaat er een diversiteit aan bomen. Zonnestralen bereiken de grond weer, waardoor verscheidenheid op gang komt. En over vijf tot tien jaar redt het bos zichzelf’, zegt Pot.

Herman Slot, opzichter van Staatsbosbeheer: ‘Als ik mijn ogen sluit en iemand draait mij drie keer rond nabij de kraaiheide van Diever, heb ik soms wel tien tot vijftien minuten nodig om mij te kunnen oriënteren, zonder hulpmiddelen. Ook in het noorden van het wold is dat straks werkelijkheid. Bezoekers kunnen dan weer lekker verdwalen. Dat is waar naartoe gewerkt wordt.’