Kleurrijke bloemen fleuren bermen Nijeholtwolde op

Nijeholtwolde - In Nijeholtwolde zijn inwoners gestart met het project ‘bloemrijke bermen.’ De bewoners willen bijdragen aan een rijk leefmilieu voor flora en fauna.

In de zomer van 2019 kwamen een aantal bewoners van de Heirweg, Stadburen en Weerdijk bij elkaar om te onderzoeken of de bermen langs genoemde wegen verrijkt kunnen worden met wilde bloemen. Er werd een plan gemaakt en de gemeente bood financiële steun om dit plan te realiseren.

Inmiddels is het project van start gegaan: 2500 m2 van de bermen aan Stadburen, Weerdijk en Heirweg zijn inmiddels gemaaid, gefreesd en uitgeharkt. Het project is inmiddels uitgezaaid naar Stadburen in Nijelamer.Vrijdagavond wordt de laatste hand gelegd aan de bermen in Nijeholtwolde en is het hele oppervlak zaaiklaar. Zaterdag 23 mei wordt het bloemenmengsel ingezaaid.