Oudheidkamer buigt tekort om in overschot

Wolvega - De Oudheidkamer Weststellingwerf in Wolvega heeft het exploitatietekort in 2017 omgebogen naar een exploitatie-overschot van een kleine 2000 euro in 2018. De Oudheidkamer sluit daarmee volgens de gemeente aan op de beoogde exploitatie zoals staat in het beleidsplan.

Er is een toename van leerlingen in het kader van de Veerkieker. Dit is een cultuur educatief onderwijsprogramma vanuit het provinciale KEK programma. Sinds dit jaar is de gemeentelijke bijdrage voor Heemkunde onderdeel van de Veerkieker. De Oudheidkamer voerde ook een vernieuwing van de website door.

Het maandelijkse bedrag voor de huur van de oude burgemeesterswoning betrof eind 2018 513,44 euro per maand. Het bedrag voor gas, water en elektra was 232,23 euro gemiddeld per maand.

Subsidie

De Vereniging Oudheidkamer Weststellingwerf krijgt ter ondersteuning van haar activiteiten een subsidie van de gemeente. Dit betreft een jaarlijkse subsidie van 5000 euro op voorwaarde van het uitvoeren van het beleidsplan 2018-2023. De ondersteuning richt zich in eerste instantie op de jaren 2018, 2019 en 2020. Bij de afspraken voor de subsidie voor het jaar 2018 is een accent gelegd op het vertellen van de historie en het verhaal van Weststellingwerf.

Inkomsten

Daarnaast moesten de inkomsten van de Oudheidkamer op ongeveer 15.000 euro uitkomen. Daarbij is sprake van een verdeling van eigen inkomsten, sponsoring en subsidie van de gemeente, elk met een derde deel van de inkomsten. De eigen inkomsten van de Oudheidkamer geven een helder beeld van de bezoekers en contributie van de leden.

Educatief programma

In het beleidsplan staat ook dat de Oudheidkamer een verbinding met de inwoners en organisaties in Weststellingwerf moet realiseren. Daarbij moet er specifieke aandacht zijn voor het opzetten van een goed educatief programma voor schoolkinderen en van samenwerking met historisch georiënteerde archieforganisaties in Weststellingwerf.