Overpeinzing.
Door de Stellingwerver kerkgemeenschap

Perspectief

Thuis werken, geliefden niet kunnen opzoeken, angstvallig afstand houden in de supermarkt, niet naar school toe kunnen, zorgen om je bedrijf hebben, je eenzaam, bang of gefrustreerd voelen…

Dit zijn enkele gevolgen van de beperkingen die zijn opgelegd vanwege het corona-virus. En natuurlijk hebben we het er voor over om zoveel mogelijk onze gezondheid te beschermen. We hebben denk ik allemaal de beelden van zieken en verzorgenden op een IC op ons netvlies staan. Maar het valt niet mee om ons aan alle beperkingen te houden. Het is moeilijk om de mensen die je dierbaar zijn lange tijd niet te ontmoeten. En vrije tijd, omdat je niet kunt werken is misschien even leuk, maar op een gegeven moment heb je alle klusjes thuis wel gedaan en wil je weer aan de slag. Het was dan ook een opluchting voor veel mensen toen de overheid weer wat meer perspectief kon bieden. Ik denk dat veel mensen behoefte hebben aan perspectief, richting en uitzicht op betere tijden. Dit geldt overigens niet alleen voor deze corona-tijd, maar voor ons hele leven. Veel mensen zoeken naar het doel en de zin van het leven. We zoeken naar iets wat ons richting geeft. In de kerk geloven we dat het christelijk geloof ons het perspectief geeft dat wij mensen nodig hebben; een perspectief waarin God met ons mensen onderweg is naar een nieuwe wereld; een perspectief waarin dood en zonde niet het laatste woord zullen hebben, omdat ze door Jezus Christus zijn overwonnen; een perspectief waarin Gods heilige Geest ons wijsheid, hoop, moed en vrede geeft en leert om in liefde te leven; een perspectief dat mij kracht geef om het uit te houden te midden van het lijden in deze wereld. Het is dit perspectief dat mij werkelijk op de been houdt. Ik weet dat ik mijn leven niet in mijn eigen hand heb en dat er steeds weer nieuwe crises zich kunnen voordoen, maar ik vertrouw mij toe aan de goede God, die de bron van mijn leven is en die deze wereld in zijn hand houdt. Wat er ook gebeurt.

Mirna Visschers, Protestantse Gemeente Wolvega