Zorgen over doden van alle rupsen in eikenbomen

Wolvega - De gemeente heeft de tweede bestrijdingsronde van de eikenprocessierups afgerond.

Hovenier Roel Timmerman uit Uffelte is daar tot 5 mei mee bezig. In totaal worden ruim 4500 eiken biologisch aangepakt.

Het gaat om een preventieve bestrijding van de eikenprocessierups. Dit gebeurt door de eikenbomen te besproeien met nematoden (miniscule wormpjes). De nematoden infecteren de jonge rups, waardoor die sterft. Dit is volgens de gemeente een biologische en natuurvriendelijke manier om de eikenprocessierups te bestrijden ‘en niet schadelijk voor mens, dier en natuur’.

Vlinderstichting

Dat laatste wordt nu bestreden door de Vlinderstichting. De aaltjes werken namelijk niet specifiek op de eikenprocessierups: ze treffen alle rupsen die in de eiken leven. Juist nu in de maanden april en mei zijn landelijk ruim honderd soorten nachtvlinders in het rupsenstadium aanwezig in eiken. Rupsen zijn zeer belangrijk voedsel voor insectenetende vogels en hoewel de middelen, voor zover bekend, geen schadelijke werking hebben op andere dieren dan rupsen, betekent het massaal spuiten volgens de Vlinderstichting wel dat er veel minder voedsel is voor de (jonge) vogels.

Daarom roept De Vlinderstichting gemeenten op deze bestrijdingsmethoden te minimaliseren en strikt te beperken tot plekken met ernstige overlast binnen de bebouwde kom, waar andere methoden onmogelijk zijn.

Manieren

De Vlinderstichting is voorstander van het stimuleren van de natuurlijk vijanden van de eikenprocessierups op allerlei manieren: bijvoorbeeld natuurvriendelijk beheer van bermen en groenstroken, stimuleren van meer bloeiende planten en het ophangen van nestkastjes. Ooststellingwerf kiest voor een gecombineerde aanpak met nestkastjes en nematoden.

'Informatie klopt niet'

Volgens de gemeente Weststellingwerf klopt de informatie van de Vlinderstichting niet. Niet alleen maakt de gemeente net als Ooststellingwerf wel degelijk ook gebruik van een natuurlijke bestrijding, de bacterie die gebruikt wordt om bomen te bespuiten is volgens een ambtenaar van de gemeente niet schadelijk voor andere rupsen. Dat heeft volgens haar mede te maken met het tijdstip waarop de nematoden op bomen worden gesppoten. Dat gebeurt in de avonduren.