Oude Willem wordt brongebied van de Vledder Aa

De middenin het Nationaal Park Drents-Friese Wold liggende landbouwenclave Oude Willem wordt langzaam omgevormd tot natuurgebied. Het gebied kreeg een slenk, wat als brongebied voor de rivier de Vledder Aa gaat dienen. Nieuwe paden werden aangelegd en duizenden bomen werden geplant.

De beoogde natuurontwikkeling in Oude Willem is gericht op een volledig beekherstel. Verder wordt ingezet op het herstel van de natuurlijke waterhuishouding en een geleidelijke  landschappelijke overgang tussen het bos op de hoger gelegen gronden en de lagere open delen in Oude Willem.

De sloten werden uitgekast; het verwijderen van blubber uit de sloten, om een blijvende ondergrondse waterstroom in oude sloten te voorkomen. Overtollig water zal door de slenk worden afgevoerd. De slenk vervolgt zijn route onder de Bosweg door. Vervolgens buigt hij af om ook onder de Oude Willemsweg door te voeren.

Er is tevens een wandelpad door het gebied gecreëerd. Het is aangesloten op de bestaande routes in het Wold. Het pad slingert van het Friese richting het Drentse deel, gelijk aan de Bosweg. Het pad loopt vervolgens over de Oude Willemseweg om door te slingeren het beboste gebied weer in. Er is tevens een nieuw ruiterpad en een betonnen fietspad moet ook nog worden aangelegd.

Bomen
De duizenden nieuwe bomen werden geplant, zodat de bosranden langs de voormalige landerijen minder strak worden en aantrekkelijker wordt voor dieren, zoals vlinders en vogels en natuurlijk voor mensen om een bezoekje te brengen.