De wolf is in wijde omgeving gesignaleerd

Sinds anderhalf jaar loopt er regelmatig een wolf voorbij camera’s in de regio. Ook in het Drents-Friese Wold wordt zo af en toe een wolf gezien.

Aaldrik Pot, wolvendeskundige bij Staatsbosbeheer, zegt dat de ontdekking van een wolf op een natuurcamera bij toeval gedaan werd. ‘We doen met cameravallen onderzoek naar dassen en daar sjokte toevallig een wolf voorbij.’

Staatsbosbeheer doet samen met de provincie Drenthe continu onderzoek. Bekend is dat er zich op de Veluwe een paartje heeft gevestigd, maar men wil ook weten of het hier om één wolf gaat of om meerdere exemplaren. Daarbij wordt gekeken naar ‘territoriale markeringen’, zoals ontlasting van een wolf. Aan de hand van DNA kan worden vastgesteld of het om meerdere wolven gaat en de lengte van het verblijf. Pot: ‘Er zijn al wel over grote afstanden pootafdrukken gevonden in zandpaden en we zien bepaalde plekken waar hij vaker langskomt.’

Rustplekken
‘Het is niet vreemd dat de wolf hier opduikt. Hij is zich aan het verkennen in Nederland’, zegt Aaldrik Pot, boswachter in het Drents-Friese Wold. Hij heeft regelmatig wolven in Duitsland en Polen geobserveerd. ‘Het is een wild dier dat zich goed kan aanpassen aan zijn omgeving. Als hij maar een territorium heeft met rustplekken. Die zijn in het hart van het Drents-Friese Wold op een paar plekken te vinden. In Duitsland is het uitgestrekter, maar een wolf kan ’s nachts goed door weilanden en dorpen lopen. Dat gebeurt op meerdere plekken.’

In de omgeving zijn diverse dode schapen aangetroffen. ‘Het is typisch gedrag van een wolf die op verkenning is. Stel dat de wolf zich vestigt in het Drents-Friese Wold en een roedel vormt, dan zullen er naarmate de wolf inburgert alsmaar minder schapen ten prooi vallen aan de wolf.’