Meer bloemen in de tuinen in Zuidoost-Friesland om kwetsbare insecten aan te trekken

Om meer bloemen in de tuinen van particulieren te krijgen, start collectief ELAN in Zuidoost-Friesland met het aanbieden van inheemse zaadmengsels. Hiermee wordt de tuin, de berm of braakliggende grond aantrekkelijk voor insecten, zoals de wilde bij.

Het gaat om een zaadmengsel van zo’n 10 gram, waarmee ongeveer vijf vierkante meter aan bloemen ingezaaid kan worden. Het bestaat uit 30 zaden, in het bijzonder van flora die geschikt is voor de wilde bij.

ELAN Zuidoost Friesland is de collectieve agrarische natuurvereniging in Zuidoost Friesland met 370 deelnemers. Het collectief raadt mensen aan in mei te zaaien, dan duurt het vervolgens 4 tot 6 weken voordat de eerste bloemen bloeien.

De zakjes met het zaadmengsels zijn te bestellen via de website van ELAN Zuidoost-Friesland en te verkrijgen bij zes boerderijwinkels in de regio.