Digitale ledenraadpleging door FC Wolvega groot succes

Wolvega - Meer dan 170 leden van FC Wolvega gaven een reactie op het verzoek van het bestuur om een akkoord te geven op het wijzigen van het recht van opstal in het kader van kunstgras. Het bestuur werd namelijk door de gemeente voor een kleine extra uitdaging gesteld door deze aanvullende voorwaarde die naar oordeel van de bestuurders ‘diep in blessuretijd’ kwam.

Maar ook in blessuretijd pakten ze de uitdaging op en zijn naar een oplossing gaan zoeken. Even leek het er op dat er ook nog een algemene ledenvergadering georganiseerd moest worden. Dit bleek naar oordeel van het bestuur niet noodzakelijk te zijn. Het was ook onmogelijk geweest in deze tijd. Wel werd er mede op advies van notaris en gemeente een ledenraadpleging gedaan. Zoals gebruikelijk werden de schouders er onder gezet en lag er enkele dagen later een mail bij de leden. Intussen werd er intensief en constructief met gemeente en notaris geschakeld over de formaliteiten.

De reacties van de ledenraadpleging waren zoals verwacht positief: 170 leden waren voor het wijzigen van het recht van opstal in verband met kunstgras en er was slechts 1 tegenstem. Er werden geen aanvullende vragen gesteld. Uit de cijfers bleek dat maar liefst 70% de mail had geopend en dat iets meer dan de helft daarvan een antwoord had ingezonden. Dat zou nog wel wat omhoog kunnen, maar we moeten ons ook realiseren dat het onderwerp complex is en dat er weinig tijd was.

Het bestuur is positief over deze manier van raadpleging. Het bereik is veel groter dan op een ALV en deze methode is zeer goed in te zetten voor een peiling onder de leden. Natuurlijk zijn er ook leden die we niet via mail bereiken, maar dit is een kleine groep.

Inmiddels is begonnen met de voorbereidende werkzaamheden van de aanleg van het kunstgrasveld.