College: Statushouders hebben ook eigen verantwoordelijkheid

Bij raadslid Marlene Postma zijn de laatste tijd berichten binnengekomen waaruit zou blijken dat er zorgen zijn met betrekking tot de inburgering en de vrijwillige taalbureaus en ondersteuners. Het college van burgemeester en wethouders heeft haar vragen beantwoord.

De belangrijkste zijn: 155 statushouders hebben het inburgeringsproces doorlopen in Weststellingwerf. Dit aantal betreft ongeveer voor een derde volwassenen en twee derde kinderen. Het behaalde taalniveau is de verantwoordelijkheid van de statushouder. Op dit moment zijn er ongeveer 40 statushouders.

Als iemand de taaleis niet haalt en er sprake is van verwijtbaar gedrag dan mag de gemeente de bijstandsuitkering verlagen. Het gaat 20 procent in de eerste zes maanden, 40 procent voor de volgende zes maanden en na een jaar mag dit met 100 procent. Discover in Dutch verzorgt taallessen in de bibliotheek in Wolvega en nieuwkomers maken gebruik van R.O.C. Friesland College.

Op dit moment zijn er geen vrijwilligers bekend die taallessen verzorgen. Statushouders die een toereikend taalniveau hebben bereikt, worden gestimuleerd om (verder) in de samenleving te participeren. Dit is de verantwoordelijkheid van de statushouder zelf.