Nij Smellinghe en ZuidOostZorg werken samen in zorg voor coronapatiënten

Ziekenhuis Nij Smellinghe in Drachten en ouderenzorgorganisatie ZuidOostZorg gaan vanuit de bestaande samenwerking een deel van de zorg voor coronapatiënten samen vormgeven. Het betreft het starten van een afdeling voor coronapatiënten die gerichte vervolgzorg krijgen in Marrewyk na hun verblijf in het ziekenhuis Nij Smellinghe.

Zorgorganisaties ondersteunen in de zorg

De afdeling wordt ingericht in de naastgelegen revalidatielocatie Marrewyk van ZuidOostZorg.  Marrewyk heeft nu 10 bedden beschikbaar en zal op termijn zo’n 34 bedden in totaal beschikbaar kunnen hebben. De coronapatiënten kunnen hier, wanneer zij in het ziekenhuis uitbehandeld zijn, revalideren of de laatste zorg ontvangen. ZuidOostZorg komt daarmee tegemoet aan het dringende beroep dat ook op zorgorganisaties anders dan ziekenhuizen wordt gedaan om te ondersteunen in de zorg voor coronapatiënten.

Revalideren of laatste zorg

Met gerichte vervolgzorg wordt enerzijds patiënten bedoeld die aan de beterende hand zijn. Zij hebben vaak nog wel in meer of mindere mate (para)medische zorg nodig die door het zorg- en behandelteam van Marrewyk geboden kan worden. Het doel is daarbij om mensen zodanig aan te laten sterken dat zij zich thuis weer kunnen redden.

Anderzijds kan het hier, naast revalidatie, ook gaan om coronapatiënten die helaas niet meer kunnen genezen. Het doel is om deze patiënten een zo goed en waardevol mogelijk einde van het leven te geven. Voor deze patiënten gelden bezoekmaatregelen op maat, zoals die ook op andere locaties van ZuidOostZorg gelden. Uitgangspunt daarbij is een waardig levenseinde voor zowel de patiënt als zijn of haar familie.

Marrewyk logische keuze

De keuze voor Marrewyk is gemaakt op basis van de ligging ten opzichte van het ziekenhuis en een uitgebreide hygiëne- en infectiepreventiecheck. Vanuit Marrewyk worden korte en geïsoleerde looproutes van en naar het ziekenhuis gemaakt. Patiënten worden daar behandeld, verzorgd en begeleid door het zorg- en behandelteam van ZuidOostZorg. Op de locatie gelden dezelfde (bezoek)maatregelen als in Nij Smellinghe en de locaties van ZuidOostZorg. De voorschriften van het RIVM worden in Marrewyk strikt nageleefd, zodat cliënten, patiënten, bezoekers en medewerkers geen extra risico lopen op besmettingsgevaar

Cliënten Marrewyk krijgen nieuwe plek

De cliënten die tot op heden hun zorg en behandeling in Marrewyk ontvingen, krijgen in goed overleg een nieuwe plek aangeboden binnen of buiten ZuidOostZorg.
Medewerkers van ZuidOostZorg die op de tijdelijke coronalocatie gaan werken zullen uitsluitend daar werken. Zij werken niet meer op andere locaties of afdelingen van ZuidOostZorg.