Brief of tekening opsturen: wel of niet doen?

Kan het coronavirus zich verspreiden via brieven of tekeningen die mensen versturen per post? Dit is wat Veiligheidsregio Fryslân erover zegt op haar site.

De kans is klein, maar aanwezig dat je ziek kunt worden als je spullen of oppervlakken aanraakt of vastpakt, zoals een mooie tekening of kaartje per post, pakketjes of een bos bloemen. Die kans wordt nog kleiner als je regelmatig je handen wast en voorkomt dat je na het aanraken met de handen in het gezicht komt. Ziek worden via een bacterie of virus via oppervlakken is dus mogelijk.

Uit onderzoek blijkt inmiddels dat het nieuwe coronavirus enige tijd kan overleven op verschillende materialen. Echter vonden deze onderzoeken plaats onder gecontroleerde en ideale omstandigheden. Het is mogelijk dat weersinvloeden en een hogere luchtvochtigheid tot minder virusdeeltjes leiden. De hoeveelheid virus dat via een ziek persoon op een oppervlak terechtkomt zal ook sterk verschillen.

De belangrijkste routes blijven overdracht via druppels door niezen en hoesten en via de handen. Volg daarom de bestaande hygiëneadviezen en maatregelen die voor iedereen gelden.