Stichting wil dorpshuis openen in Wolvega

Wolvega - Nog dit jaar moet er in Wolvega een dorpscentrum van de grond komen als laagdrempelig ontmoetings- en activiteitencentrum waar iedereen zich thuis voelt. Dat blijkt uit een werk- en beleidsplan dat de ‘stichting Dorpshuis Gemixd’ naar de gemeente heeft gestuurd.

Wolvega heeft nu geen dorpshuis en dat wordt door velen, ook in de gemeenteraad, als een gemis ervaren. Sinds enige tijd vergadert er in Wolvega een werkgroep bestaande uit vrijwilligers uit het verenigingsleven, die zich inzetten voor een laagdrempelige nieuwe voorziening in Wolvega. Uit die groep is nu een bestuur van een nieuwe stichting voortgekomen, waarvan Andrei Vonk de voorzitter is. De andere bestuursleden zijn Nienke Bergsma, Stefan Bergsma, Jolanda Baars en Auke Postma.

Opening op 21 september?

In het plan wordt aangegeven waaraan het dorpshuis minimaal moet voldoen: een ruime hal met garderobe, een foyer met bar, een grote multifunctionele zaal van 15x10 meter met podium en scheidingswand, een vergaderkamer, drie kleinere activiteitenzalen, bergruimte en een lift naar een bovenverdieping. De stichting wil een pand kopen of huren met de ambitie om het al rond 21 september te openen. Dat lijkt nogal ambitieus als er nu nog geen pand en geld is.

Panden op het oog

De datum is in eerste instantie gebaseerd op het Lindefestival vanaf 19 september en bij eventueel verbouw van een bestaand koop- of huurpand. Voorzitter Vonk: ‘We hebben verschillende panden binnen en buiten het centrum op het oog maar ook nieuwbouw is zeker niet uitgesloten. Het kan zijn dat we een gemeentelijk pand kunnen gebruiken als dat aangeboden wordt, maar iets van een particulier is ook zeker mogelijk. We vragen de inwoners of zij met ons mee willen denken over waar we het beste zo’n dorpshuis op kunnen zetten.’

Financien

De stichting vraagt daarbij de gemeente waar nodig financieel bij te springen. De stichting wil het dorpshuis verder financieel haalbaar maken door de inkomsten uit zaalhuur, entreegelden, fondsenwerving en sponsoring. In het plan worden geen bedragen genoemd over investeringen en exploitatie. Dat valt of staat uiteindelijk met welk pand het wordt. De accommodatie draait volgens het plan alleen op vrijwilligers binnen ‘een professionele vrijwilligersorganisatie’. De realisatie van laagdrempelige horeca wordt afgestemd met horecaondernemers in het dorp.

Gebruikers

De afgelopen maanden zijn gesprekken gevoerd met potentiele gebruikers: de biljartvereniging, de seniorenclub OSW, jongeren van het Lindecollege, Pietenbende, de gitaarschool en Muziekzolder. Daaruit kwam volgens het bestuur naar voren dat er duidelijk behoefte is aan een vaste locatie in Wolvega. Ook andere groepen kunnen onderdak vinden in het dorpshuis. Het bestuur brengt alle wensen verder in kaart. Via een communicatie- en promotieplan wordt het dorpshuis bij de dorpsbevolking onder de aandacht gebracht.

Regels en maatregelen

Het plan is gemaakt voor de bestaande crisis. Vonk: ‘De zaken die echt buitenshuis moeten plaats vinden worden tot nader order op geschoven omdat wij ons ook gewoon moeten houden aan de geldende regels en maatregelen. De datum van 21 september kan ten alle tijden verschoven worden.’