Mooi leefgebied voor otters onder Wolvega

Wolvega - Langs beide kanten van de Steenwijkerweg tussen Wolvega en de Linde zijn de afgelopen weken otterrasters geplaatst. Otters kunnen nu niet meer op de drukke weg komen, maar wel in dit nieuwe waterrijke gebied ten zuiden van Wolvega.

De rasters leiden otters en andere dieren naar een oversteekplaats bij De Linde. Zo kunnen ze veilig van het ene naar het andere natuurgebied komen.

De Steenwijkerweg was een gevaarlijke oversteek waar de afgelopen jaren meerdere otters zijn aangereden. De otterrasters zijn hekken van gaas van ongeveer één meter hoog. Otters en andere kleine zoogdieren lopen langs de rasters tot ze bij een veilige oversteekplek uitkomen.

De otterrasters zijn het laatste onderdeel van het gebiedsontwikkelingsproject Wolvega-Zuid. Het gebied ten zuiden van Wolvega is nu geschikt voor bijvoorbeeld otters, vogels en libellen. De rasters zijn betaald door de samenwerkende partijen provincie Fryslân, It Fryske Gea, Wetterskip Fryslân en gemeente Weststellingwerf en met een bijdrage uit het Omgevingsfonds Vermillion.