Jongerenraad in Elsloo maakt zich hard voor starterswoningen

Elsloo Plaatselijk Belang Elsloo-Tronde beschikt sindskort over een jongerenoverleg. De jeugdraad is een zelfstandige commissie die leeftijdsgenoten tussen de 15 en 30 jaar als achterban heeft.

Nienke Brouwer, Iris Kastelein, Mark Brouwer en Mees van der Berg ondersteunen Plaatselijk Belang. Achterliggende gedachte is dat het bestuur wil weten wat zij kan doen om Elsloo ook voor de jeugd en de toekomstige bewoners aantrekkelijk te houden. ‘Wat wordt er in Elsloo gemist, wat is belangrijk voor het dorp, welke dingen gaan juist heel goed en wat kan beter’ zijn een aantal vragen waarop het bestuur vanuit de jonge inwoners antwoord verwacht. Het bestuur wil ook weten of de jeugd de onderwerpen die Plaatselijk Belang op de agenda belangrijk vindt.

Starterswoningen

Een van de aandachtpunten vanuit de jeugdraad is dat er in Elsloo sprake moet zijn van een mix van jong en oud. Hoewel zij zelf nog niet de leeftijd hebben, wil de jeugdraad zich hard maken voor de bouw van starterswoningen.

Openbaar vervoer

Een ander onderwerp van zorg was de toekomst van het openbaar vervoer. De jeugdraad wil dat de buslijn 17 richting Oosterwolde en Noordwolde-Heerenveen blijft bestaan en de bushaltes, ook op het Zuid, in het dorp blijven. Met name bij de voormalige melkfabriek (Zuid) maakt ook de jeugd uit Zorgvlied, Wateren en achterliggend gebied gebruik van het busvervoer.

Kantine

Voor het realiseren van een echte sportkantine bij sportpark Elzenhagen ten behoeve van de derde helft kreeg de jeugdraad de handen minder op elkaar, zo bleek tijdens de vergadering van Plaatselijk Belang. Het gebouw ’t Praothuus fungeert al als een soort kantine bij ontvangst van teams, ouders en begeleiders.