Ovonde bij Oldeholtpade

Oldeholtpade - Friesland zet een nieuwe stap ter verbetering van de verkeersveiligheid. Het betreft de N351 van Oosterwolde tot Urk door drie provincies en de beide Stellingwerven. Dit voorjaar start de provincie op het stuk tussen Oosterwolde en Wolvega met werkzaamheden. Zo worden kruispunten veiliger en de autoweg krijgt een nieuwe laag asfalt.

Als eerste wordt het kruispunt in de N351 ter hoogte van Oldeholtpade binnenkort omgebouwd tot een ovonde. De ontsluiting vanaf de provinciale weg naar Oldeholtpade en De Hoeve is volgens de provincie onveilig. Daarom kiest de provincie voor een ovonde; een gelijkvloerse kruising in de vorm van een ovale rotonde. De planning is om medio april te starten met deze werkzaamheden.

Men plaatst een ovonde op plaatsen waarbij belangrijke wegen elkaar net niet kruisen en waar een normale rotonde een te groot oppervlak inneemt. Zo kan het verkeer van de zijwegen veiliger oprijden. Het verkeer op de ovonde heeft voorrang, waardoor de snelheid voor het doorgaand verkeer eruit gaat.

Aannemer Schagen Infra BV voert de werkzaamheden uit voor de provincie Fryslân. In totaal is Schagen zes weken bezig. Het verkeer kan er tijdens deze werkzaamheden langs, al zal het wel enige hinder geven. Zo wordt de snelheid verlaagd tot 50 km/u zijn en wordt gewerkt met halve rijbaanafzettingen. Tijdens de spits staan er verkeersregelaars om de doorstroming te regelen.

Bypass Wolvega

In juni wordt vervolgens gestart met de aanleg van een bypass bij de rotonde Van der Valk Wolvega naar de gemeentelijk rondweg Om Den Noort. Er rijdt veel doorgaand verkeer via de Lyclamaweg door het centrum van Wolvega. De gemeente wil Wolvega ‘verkeersluw’ maken door een bypass aan te leggen, zodat meer verkeer - vooral vrachtauto’s - via de rondweg rijden.