Oppositie wil snel onderzoek naar tweede spoortunnel Wolvega

Wolvega – Er moet nog dit jaar een onafhankelijk onderzoek worden uitgevoerd naar de technische en financiële haalbaarheid van een tweede spoorwegtunnel in Wolvega. De fractie van SDW doet daartoe maandagavond een voorstel aan de gemeenteraad met steun van D66 en GroenLinks.

De huidige spoorwegovergang in de Lyclamaweg vormt al jaren een verkeerskundig probleem, dat niet is opgelost door een tunnel verderop in de rondweg Om den Noort. De weg zou verkeersluw moeten worden. Afsluiten is geen optie en tot dusver was een meerderheid van de raad nog niet zover om politiek in te zetten op een tweede tunnel. SDW, GroenLinks en D66 hadden bij de discussie over het in exploitatie nemen van Lindewijk 2 opgemerkt dat bij het oplossen van de verkeersproblematiek Lycklamaweg - Spoorlaan een onderdoorgang nadrukkelijk in de afwegingen moet worden betroken.

CDA-visie basis motie

En ineens lijkt het politieke tij veranderd, nu collegepartij het CDA de tunnel opvoert in een eigen ‘meedenkvisie’ tot verbetering van het centrum van Wolvega. De drie oppositiepartijen maken daar nu handig gebruik van, door in de motie zo ongeveer de totale tekst van het CDA-plan op te nemen. Dan kan het CDA daar onmogelijk tegenstemmen, zo is de gedachte.

Ondertussen heeft het CDA in de raad bakzeil moeten halen voor de eigen visie, waarvan de timing volgens de rest van de raad erg onhandig was. De gemeente laat immers zelf een plan maken. Het CDA haalde de kou uit de lucht door de nota een soort advies te noemen: de ideeën kunnen worden overgenomen, maar het is niet zonder meer het einddoel dat het CDA voor ogen staat. Waarmee in feite ook het idee van de tunnel aan status verloren heeft.

Lyclamaweg of Geraniumstraat

Het CDA adviseerde ‘om te onderzoeken in hoeverre het haalbaar en wenselijk is om een onderdoorgang te creëren bij de Spoorlaan en/of uiteinde van de Geraniumstraat. Wellicht is hiervoor het opkopen van het leegstaande pand aan de Spoorlaan en/of een pand aan de Geraniumstraat gewenst.’ En dat is nu precies datgene wat de drie oppositiepartijen willen laten onderzoeken: de ondertunneling bij de Lycklamaweg en het alternatief de Geraniumstraat.

Het gaat de drie fracties niet om het antwoord op de vraag of de gemeente het kan betalen, maar het gaat om de vraag wat het kost en of het technisch kan. Ook de financiering van het onderzoek had het CDA al aangereikt. Zo is € 2,5 miljoen begroot en zou een beroep kunnen worden gedaan op de provincie, ondernemers en fondsen.