Waterbergingen in Lindedal bewijzen hun nut

De Hoeve - Extra ruimte voor water wordt in het dal van De Linde steeds belangrijker. Door de klimaatverandering moest het Wetterskip daarvoor steeds meer ruimte zoeken. Juist nu blijkt maar weer eens hoe belangrijk dat is geweest.

Klimaatverandering vraag om extra investeringen. Bijvoorbeeld in het verbeteren van dijken en oevers en kaden. In het vergroten van de capaciteit van gemalen en in aanleg van extra waterbergingen. In de periode tussen 2007 en 2014 zijn de op vrijwillige basis door gronden te kopen en te ruilen de natuurgebieden Catspolder, de polder Hensbergen en de  Scheltingapolder gerealiseerd. Deze polders staan nu in verbinding met De Linde. Op die manier is er een grote waterberging ontstaan.

De nieuw aangelegde waterberging in een voormalige Catspolder ten noorden van de Blesse is een maand geleden al voor een deel  onder water gezet. Het is een succesvolle samenwerking tussen Wetterskip Fryslân, de provincie Fryslân, It Fryske Gea en gemeente Weststellingwerf. Ook bij Kontermansbrug bij De Hoeve kan het Wetterskip dus veel extra water kwijt in de polder Hensbergen. En dat is maar goed ook, want de weer meanderende Linde is er buiten de oevers getreden.