Lenie Vogelzang vrijwilliger van het jaar

Noordwolde – Tijdens de jaarvergadering van de korfbalvereniging Leonidas in Noordwolde is Lenie Vogelzang uitgeroepen tot vrijwilliger van het jaar. De vereniging bedankt op die wijze sinds 2011 indirect alle vrijwilligers voor hun inzet voor de club. En dat zijn er nog steeds vele, maar het groepje wordt wel jaarlijks kleiner.

In 1984 stapte Lenie over van Advendo naar Leonidas om boerin te worden in Vinkega. Twee jaar later beheerde ze al het secretariaat in toen nog jonge bestuur. Ze zou vijftien jaar bestuurslid blijven en werd vooral daarom in 2017 erelid van de club. Als speler van het eerste team maakte ze kampioenschappen mee in 1988, 1989, 1990. In 1999 nam ze zelfs even de trainingen van het eerste team op zich. Ook op andere terreinen liet en laat Lenie zich binnen de club als duizendpoot gelden.

Ze was een drijvende kracht aan het inmiddels opgeheven clubblad en hield de clubgebouwen schoon, ze fluit tegenwoordig nog jeugdwedstrijden en is bij alle grotere evenementen in de kantine aanwezig. Typisch een vrijwilliger waar je altijd als club een beroep op kan doen, zo stelt het bestuur. Vanochtend werd een bloemstuk en oorkonde in Vinkega bezorgd.

Weinig animo voor vrijwilligerswerk

De jaarvergadering stond verder vooral in het teken van de moeizame zoektocht om meer mensen warm te krijgen voor vrijwilligerswerk. Daar worstelen meer sportclubs mee. In tien jaar tijd is het aantal sportclubs met 2000 afgenomen, zo meldt het CBS. Mensen hebben een drukker bestaan. Er moet gekozen worden uit het groeiende aantal vrijetijdsmogelijkheden. En dan zijn mensen steeds minder geneigd om een vaste verplichting bij een vereniging aan te gaan.

Er waren bij Leonidas dan ook geen kandidaten voor het bestuur en een dringende oproep per brief aan alle ouders om dan in ieder geval binnen commissies of werkgroepen een concrete taak op zich te nemen leverde geen respons op en dat is zeker op de langere termijn een zorgelijke ontwikkeling.

Ouder-kind toernooi

Dat weerhoudt de club er niet van toch weer tal van activiteiten op te zetten. Zo is er voor het eerst op 19 april een ouder-kind toernooi en speelt de club weer een rol in de activiteiten in Noordwolde op Koningsdag. Het jaarlijkse jeugdtoernooi is op zaterdag 29 augustus. Er wordt geprobeerd om verenigingen ook weer te interesseren om van dat weekeinde een trainingskamp te maken.

De leden stemden in met een contributieverhoging van 1 euro per maand. Het bestuur vond die verhoging gerechtvaardigd, omdat 2019 met een klein tekort is afgesloten. Daarbij speelt een rol dat door het wegvallen van het eerste seniorenteam ook de contributie-inkomsten zijn gedaald.