Regen zorgt voor overlast

Noordwolde - In de afgelopen dagen is veel regen gevallen en ook de komende week wordt veel neerslag verwacht. Je kunt er ook op de Zuiderweg in Noordwolde-Zuid (foto) letterlijk niet meer omheen.

Wetterskip Fryslân brengt maandag het Ir. D.F. Woudagemaal in Lemmer opnieuw onder stoom om water af te voeren van de Friese boezem.

Het Woudagemaal wordt twee keer per jaar gepland onder stoom gezet. Vorige week was het gemaal nog gepland actief. Omdat de spuimogelijkheden naar de Waddenzee beperkt zijn, zet het waterschap de extra pompcapaciteit van het gemaal bij Lemmer in.

Vanwege de harde wind heeft het KNMI maandagmiddag opnieuw code geel afgegeven, deze keer alleen voor de westelijke kustprovincies. De vooruitzichten voor morgen zijn iets gunstiger, maar het blijft de hele week wisselvallig.