PvdA dompelt zichzelf in warm bad van de sociaaldemocratie

Noordwolde – De PvdA kijkt terug op een bijzonder plezierige bijeenkomst over 125 jaar sociaal democratie in Weststellingwerf. In het Vlechtwerk luisterden zo’n 75 bezoekers naar diverse sprekers.

De actuele politiek werd voor belicht door Kamerlid Henk Nijboer en Lutz Jacobi, met daaraan gekoppeld een kritische discussie met de aanwezigen. Wat zijn de onderwerpen waar de sociaaldemocratie zich mee bezig moet houden en hoe gaat de sociaaldemocratie er uit zien? 

SDAP

In augustus was het 125 jaar geleden dat de Sociaal-Democratische Arbeiderspartij (SDAP) werd opgericht. Die partij ging op in de PvdA. Henk Breukelaar keek als ds. Albertinus van der Heide terug op zijn beginjaren als dominee in Scherpenzeel en waarom hij lid werd van de SDAP.

Hielkje Nieuwenhuis las een column uit De Klok van 1893 van de hand van Antje Giezen uit Wolvega. Zij kwam op tegen drankmisbruik en maakt propaganda voor algemeen kiesrecht. Ook was ze er in 1892 bij toen een petitionnement werd aangeboden aan koninginmoeder Emma.

Pim Mulder liet zijn licht schijnen over de toestand van de armen in Noordwolde in het midden van de 19e-eeuw. En hoe onderwijzer Jelte van der Leij het te lakse functioneren van de grietenij aan de kaak stelde. Het geheel werd omlijst met dia’s.

Van Nieuwenhoven

Helaas moest oud-Kamervoorzitter Jeltje van Nieuwenhoven in haar geboortedorp verstek laten gaan vanwege een staaroperatie. Aan het begin van de bijeenkomst werd haar beterschap toegewenst door de aanwezigen en tegen het eind appte zij haar bedankje terug. Hiermee was de bijeenkomst rond. De bezoekers werden verder rondgeleid door het Vlechtmuseum.