Dorpenfonds steunt drie projecten

De Blesse - Drie projecten krijgen in totaal 4960 euro iuit het dorpenfonds.

Plaatselijk Belang De Blesse schaft een AED aan, LFB Wolvega wil mensen informeren en bewustmaken van de mogelijkheden rondom zelfstandig wonen voor mensen met een beperking en het Nijkoor werkt samen met andere koren aan een grote manifestatie rond 75 jaar bevrijding.

AED

Plaatselijk Belang De Blesse-Peperga wil in samenwerking met OBS Dorpsschool de Blesse, de lokale huisarts en de Lions-vereniging in Wolvega een AED aanschaffen. De Blesse is één van de laatste kernen waar nog geen openbare AED aanwezig is. PB De Blesse-Peperga vraagt een subsidie van €960, de totale kosten van het project zijn geraamd op €2.400.

Henk van Dijk

LFB Wolvega (Landelijke Federatie Belangenbehartiging voor mensen met een beperking) wil aan de hand van de ervaringen van Wolvegaaster Henk van Dijk een documentaire maken. Van Dijk is een voorbeeld van de manier waarop mensen met een beperking barrières moeten en kunnen overwinnen. Hij heeft zijn leven zelf vorm kunnen geven, gebruik makend van zijn sociale netwerk in Wolvega. Vooral de link met Wolvega en het belang van de inzet van bewoners vindt de gemeente erg belangrijk. Het project wordt ingezet ter bewustwording, kennisdeling en inspiratie. LFB Wolvega vraagt een subsidie van €1.000, de totale kosten van het project zijn geraamd op €14.500.

Nijkoor

Het Nijkoor Nijeholtpade organiseert in april 2020 Manifestatie 75 jaar Vrijheid Weststellingwerf. Samen met Het Koor van De Hoeve en het Stellingwerfkoor Wolvega wordt gewerkt aan een manifestatie met een gezamenlijk optreden. Daarnaast worden bij bewoners verhalen opgehaald over wat oorlog, bezetting en vrijheid betekent en deze worden gedeeld met de jeugd. Nijkoor verwacht dat zo’n 1500 mensen deelnemen aan het evenement. Nijkoor vraagt een subsidie van €3.000, de totale kosten van het project zijn geraamd op €33.500.