Jubilarissen bij Gemengd Koor Boyl

Boijl - Tijdens de algemene ledenvergadering van Gemengd Koor Boyl werden twee leden door Gauke Dijkstra van de Bond van Friese Zangkoren gehuldigd.

Hitsje Boonstra kreeg een speld en een oorkonde voor haar 25-jarig lidmaatschap. Jantje de Vries heeft er zelfs al 50 jaar op zitten en ontving een zilveren speld en een oorkonde.

Het koor deed daar een bos bloemen bij.