Leden VHW horen lezing over Flugplatz Steenwijk

Wolvega – De Vereniging Historie Weststellingwerf e.o. (VHW) hield woensdagavond haar jaarvergadering in Zalencentrum De Rank in Wolvega. De bestuursleden Beate Nijholt en Ede Wallinga, die herkiesbaar waren, werden opnieuw benoemd. Het ledenaantal is groeiende en telt nu 370 leden. De contributie van 15 euro per jaar werd niet verhoogd.

Na de pauze was er een lezing over de Flugplatz Steenwijk door Patric van Aalderen, geboren in Steenwijk en wonend in Meppel. Hij vertelde over het Duitse vliegveld nabij Havelte, voor, tijdens en na de Tweede Wereldoorlog. Van Aalderen is beroepsmilitair bij de Koninklijke Landmacht. In de loop der jaren heeft hij zeer veel gepubliceerd over dit vliegveld.

Tijdens de lezing werd ingegaan op het ontstaan van het vliegveld, het gebruik er van en over de afbraak na de oorlog. Voor de Tweede Wereldoorlog waren er plannen om een KLM burgervliegveld in de regio aan te leggen. Daarvoor werd een Comité Vliegveld Zuidwest Drenthe ingesteld. In het comité van aanbeveling zat ook de toenmalige Weststellingwerfse burgemeester Maas.

Toen de oorlog uitbrak, zijn de plannen stopgezet en overgenomen door de Duitse Luftwaffe. Er kwam een startbaan van 1400 meter lang en 80 meter breed en er werden 23 hangaars gebouwd. Er zijn nu nog enkele funderingsresten zichtbaar. Een actueel onderwerp in kader van 75 jaar bevrijding.

Op zaterdag 21 maart houdt VHW van 10.00 tot 16.00 uur een open dag in het archief aan de Markt in Wolvega.