Blijf Stellingwarfs stelt vragen over ‘weesfietsen’

Wolvega – De gemeenteraadsfractie van Blijf Stellingwarfs heeft de gemeente gevraagd naar de overlast van fietsen in het centrum van Wolvega en de handhaving van ‘weesfietsen’.

Het college antwoordde dat er over de fietsoverlast in het centrum geen meldingen bekend zijn. Jaarlijks komen ongeveer twintig meldingen van inwoners over weesfietsen binnen. De medewerkers van de Gemeentewerf houden dit in de gaten. Zodra de indruk bestaat dat een fiets al lang op een bepaalde plek staat, wordt er actie ondernomen. De fietsen worden dan naar de werf gebracht. De wrakken worden meteen afgevoerd. De overige fietsen worden gelabeld en circa zes maanden bewaard. Meldt de eigenaar zich niet, worden ook deze afgevoerd. De politie is hiervan op de hoogte.