Duiventil is te herstellen, maar wie is eigenaar?

Oldeberkoop - De schade aan de omgewaaide 19e-eeuwse duiventil is aanzienlijk. Dat meldt Sjoerd Stienstra van de vereniging De Kring van Bercoop. 'Maar het is volgens de eerste schouw te herstellen.’

Stienstra wil wel dat er betere fundering komt om in de toekomst dit soort stormschade te voorkomen. De monumentale duiventil rustte nu op twee enorme houten palen die onbeschermd in de grond stonden. Bij de storm van ruim een week geleden knapten die doorgerotte palen op de hoogte van het maaiveld af. Het is volgens Stienstra al met al een forse schade die vermoedelijk enkele tienduizenden euro's bedraagt.

Stienstra wil nu eerst uitzoeken wie juridisch eigenaar is van de Duiventil. Zeker is dat de til voor Villa Lunia op een grasveld van de vereniging De Kring van Bercoop stond. Maar daarmee is niet gezegd dat dus ook de vereniging eigenaar is. ‘We zullen binnenkort contact opnemen met eventuele eigenaren over "Hoe nu verder". Alle onderdelen van de til zijn voorlopig veiliggesteld en daardoor heeft de Kring haar zorgplicht uitgevoerd.’