Musical en museum over Johannes Wardenier in De Steense

Wolvega - Na voorstellingen in Rabo Theater De Meenthe in Steenwijk en een tentoonstelling in het Hoogthij in Steenwijkerwold is 23, 24 en 25 april zowel musical als tentoonstelling over Johannes Wardenier te zien in De Steense in Wolvega.

In 1934 waren even Wolvega en Steenwijkerwold wereldnieuws omdat een 22-jarige inwoner van Steenwijkerwold met de naam Johannes Wardenier een wondermotor zou hebben uitgevonden die zonder brandstof kon draaien. Een journalistiek hype op wereldschaal was het gevolg.

Wonder

Johannes Wardenier domineerde het nieuws in die dagen en liet bestuurders, bedrijven, geldschieters, maar vooral de gewone man geloven in een wonder. Er zou een fabriekscomplex in Wolvega worden gebouwd waar 13.000 personen aan de slag konden. In 1934 was armoede en honger meester van de Stellingwerven en de hoop van economisch voorspoed klonk als muziek in de oren.

Geruchten

Het liep allemaal anders en Johannes Wardenier belande zelfs in een psychiatrische inrichting. In de oorlog werd Johannes Wardenier door bemoeienissen van Philips uit een Duits gevangenkamp gehaald en de jaren daarna bleek Wardenier niet armzalig. Het voedde geruchten dat er toch meer aan de hand moest zijn.

Boek

Tijdens de oliecrisis bedachten de journalisten Henk Ymker en Han Wielinck dat het wel wat geweest zou zijn als er een brandstofloze motor zou zijn geweest. In 1984 maakten ze samen een boek dat veel stof deed doen opwaaien over het Mysterie Wardenier. 35 jaar na dato heeft Henk Ymker op verzoek van De Meenthe Externe Producties, de theaterproductiepoot van Theater De Meenthe in Steenwijk het boek herschreven met nieuwe details en onthullingen.

Musical en tijdelijk museum

Rabo Theater de Meenthe heeft de productie stichting in 2018 opdracht gegeven een musical te maken en samen met het Steenwijker bedrijf Bijzonder Druk een tijdelijke museum in te richten. In mei 2019 zijn vier voorstellingen voor 2400 mensen gespeeld. Het museum dat 6 weken open is geweest in mei en juni heeft ruim 1500 bezoekers getrokken. In september 2019 is nog twee keer de musical vertoond. Inmiddels hebben 2900 mensen de musical gezien. Na de productie Storm over Beulaeke die door 11.000 mensen is bezocht heeft De Meenthe weer een musical gemaakt met een historisch regionaal karakter.

Nieuwe onthullingen

Inmiddels is duidelijk dat er door het oprakelen van het Mysterie weer allerlei nieuwe onthullingen zijn. Zo konden Henk Ymker en Meenthe directeur Han Evers via een tip naar het ziekbed van een hoge Philips ingenieur die duidelijk maakte dat er wel degelijk contact was tussen Philips en Wardenier en ook wat er dan door Wardenier wel of niet bedacht zou zijn werd steeds duidelijker. In aanloop naar de voorstellingen in Wolvega worden nieuwe onthullingen verwacht die het mysterie alleen maar verder voeden.

De Steense wordt theater

In Wolvega wordt Sporthal De Steense volledig omgebouwd tot een theater met bijna 600 zitplaatsen. In dezelfde hal komt ook het pop-up museum te staan.

De kaarten zijn te bestellen via www.demeenthe.nl. Aanvang elke avond 20.00 uur.