Verhalenverteller Freddie de Vries praat over natuur

Wolvega - Leden van de Onafhankelijke Seniorenvereniging Wolvega (OSW) genoten woensdagmiddag van het optreden van natuurliefhebber en verhalenverteller Freddie de Vries uit Oldeholtpade.

Voor de pauze vertelde hij met beeldmateriaal over de natuur in de Stellingwerven. Hij heeft daarover ook het boek ‘Et Stellingwarver Voegelboek’ geschreven. Na de pauze vertelde hij verhalen met de nodige humor en kwinkslagen. ’Ok et beste peerd stroffelt wel es’ is de titel van zijn boek met verhalen. Hij vertelde in Stellingwerfse streektaal.