Paddenscherm weer geplaatst

Noordwolde – De paddentrek is dit jaar vroeg begonnen. Elk jaar trekken veel padden, kikkers en salamanders uit het Pastoriebos de Oosterseveldweg over. Om te voorkomen dat ze worden doodgereden is dinsdag door Landschapsbeheer Friesland weer een scherm geplaatst. Wanneer ze, gedreven door de trek het scherm volgen, vallen ze uiteindelijk in emmers die door de vrijwilligers zijn ingegraven.

De amfibieëntrek vindt ’s avonds in de schemering plaats en duurt tot in april. Dat is het jaarlijkse fenomeen waarbij de padden en kamsalamanders in Noordwolde-Zuid massaal hun winterverblijven verlaten en naar het water trekken om zich voort te planten.

Aan de overzijde van de Oosterseveldweg zit een poel, waarvan de waterstand door de extreem droge zomers nog steeds wat aan de lage kant is. De temperatuur moet ‘s nachts boven de 6 graden zijn en ook de luchtvochtigheid moet hoog zijn. Een beetje regen vinden de beesten ideaal.

Meestal ligt de start van het paddenseizoen tussen 15 februari en begin maart. De trek is door deze zachte winter dus al eerder begonnen. Vorig jaar was het scherm er redelijk laat, omdat de grond toen bevroren was. Eind maart is de trek grotendeels voorbij en wordt het paddenscherm weer ingepakt. Zolang het scherm er staat moeten iedere ochtend vóór 8 uur de emmers gecontroleerd worden en aanwezige dieren overgezet worden.