Gemeenten breken met Hulpmiddelencentrum

Oosterwolde - De gemeenten Oost- en Weststellingwerf, Opsterland en Heerenveen stoppen per 1 oktober met het Hulpmiddelencentrum (HMC) als leverancier van Wmo-hulpmiddelen. Dat blijkt uit een mededeling die het college in Ooststellingwerf naar de raad heeft gestuurd.

Gemeenten moeten zorgen dat inwoners vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning hulpmiddelen geleverd krijgen die zij nodig hebben. Dat gaat dan ook om reparties en onderhoud. Het gaat om hulpmiddelen zoals een elektrische rolstoel of een scootmobiel. De vier genoemde gemeenten gingen drie jaar geleden een overeenkomst aan voor deze Wmo-hulpmiddelen met het Hulpmiddelencentrum.

In gebreke gesteld

De gemeenten constateerden gedurende de overeenkomst dat het HMC niet voldoet aan de gestelde contractuele eisen. Er worden kortom afspraken niet nagekomen. De gemeenten hebben het HMC dan ook in gebreke gesteld vanwege het niet naleven van de overeenkomst.

‘Er is na herhaaldelijke beloftes van beterschap, verbeterplannen en intensief contractbeheer geen verbetering in de dienstverlening opgetreden. Wij hebben om deze reden besloten de overeenkomst met het HMC niet te verlengen.' Om partijen de gelegenheid te geven een adequate overdracht te organiseren wordt de samenwerking pas op 1 oktober 2020 beëindigd.

Europese aanbesteding en tijdelijke oplossing

Er volgt nu een Europese aanbestedingsprocedure voor een nieuwe leverancier per 1 oktober. Maar er is ook een korte termijn oplossing bedacht. Via een meervoudig onderhandse aanbesteding is inmiddels naast HHC een tweede leverancier in de arm genomen. Dit is hulpmiddelenleverancier Welzorg. Er zijn geen extra kosten aan verbonden.

Opvallend is dat Overijsselse gemeenten uit onvrede in september 2018 hebben gebroken met Welzorg. Het regende toen klachten. Patiëntenfederatie Nederland zou het toejuichen als gemeenten voor meerdere aanbieders kiezen.