Lintje voor EHBO'er Wim van der Hoef

Noordwolde/Appelscha - Wim van der Hoef uit Appelscha is maandagavond benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Hij kreeg de onderscheiding uit handen van burgemeester André van de Nadort tijdens de jaarvergadering van de EHBO-vereniging Noordwolde.

Wim van der Hoef (geboren in 1946) legde tijdens de EHBO-jaarvergadering zijn bestuurlijke taken neer. Hij stelde zich niet herkiesbaar als voorzitter. Hij blijft wel als lid verbonden aan EHBO-vereniging Noordwolde. Van der Hoef woont in Appelscha en is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

EHBO

Hij is een EHBO’er in hart en nieren. In 1981 werd hij lid van de EHBO-vereniging in Woudenberg. Van deze vereniging is hij van 1992 tot 2004 voorzitter geweest. Bij zijn afscheid van deze vereniging in 2006 – vanwege verhuizing naar Boijl – werd hij onderscheiden met de Dr. C.B. Tilanus-draagpenning. Dit is een belangrijke onderscheiding van de landelijke Koninklijke Nederlandse Vereniging EHBO die alleen wordt uitgereikt aan mensen die minimaal 25 jaar lid zijn van de EHBO-vereniging en die zich op een bijzondere manier verdienstelijk hebben gemaakt.

Inzet en betrokkenheid

Eenmaal in Boijl sloot Van der Hoef zich aan bij EHBO-vereniging Noordwolde, waar hij achtereenvolgens lid, secretaris en  voorzitter was. Ook bij deze EHBO-vereniging wordt hij geroemd om zijn inzet en betrokkenheid. Hij is altijd aanwezig bij de EHBO-lessen en gaat regelmatig als EHBO’er naar evenementen.

Jeugdexamen

Ondanks de verhuizing van Van der Hoef in 2015 van Boijl naar Appelscha, bleef hij EHBO-vereniging Noordwolde trouw. Het enthousiasmeren van de jeugd voor EHBO is een van de speerpunten van Van der Hoef. In dit kader zijn onlangs op een school in Appelscha, op initiatief van hem, 13 kinderen geslaagd voor het EHBO-jeugdexamen.

Koersbal

Dat Wim van der Hoef maatschappelijk betrokken is blijkt ook uit het feit dat hij, samen met een buurtgenoot, het initiatief heeft genomen voor het opzetten van een koersbalclub in Boijl.