Angst voor schade gaswinning Eesveen niet weggenomen

Eesveen – De tegenstanders van de gaswinningen in het provinciale grensgebied voerden vandaag bij de Raad van State campagne tegen de gaswinning bij Eesveen. De goedkeuring van de minister voor een gewijzigd winningsplan zou van tafel moeten.

De gemeenten Westerveld en Steenwijkerland hebben weinig vertrouwen in de voorspellende gave van gaswinbedrijf Vermilion Energy als het gaat om de kans op een aardbeving. Zowel het ministerie als het bedrijf benadrukten niettemin tijdens de zitting nog eens dat er geen schade te verwachten is. Geen Groningse-toestanden dus in Eesveen. Daarmee werd het wantrouwen niet weggenomen. De actiegroep GasDrOvF wijzend naar Groningen: ‘Dáár boren ze het gas bijvoorbeeld op drie kilometer diepte aan, in Eesveen zit het op maar twee kilometer.’

Volgens de meegenomen energie-expert Gerrit Wigger zouden de risico’s in de ook nog eens slappe veengrond van Eeseveen worden onderschat en hij vreest dat de winningen in Westerveld en Weststellingwerf (Westvierdeparten) de kans op schade alleen maar groter maken. Hij denkt dat de effecten zich opstappelen, met zoveel winningen in een relatief klein gebied.

Vermilion kreeg zomer 2018 toestemming om op de grens van Drenthe en Overijssel tot en met 2027 zo’n 630 miljoen kubieke meter aardgas te winnen. Dat totaalvolume komt overeen met het gemiddelde jaarverbruik van circa 450.000 huishoudens. Het Canadese bedrijf haalt dit gas uit een nieuw klein veld, Eesveen-02. Dat strekt zich ook een heel eind uit onder Wapserveen, in de gemeente Westerveld. Omgekeerd wordt vanaf de Westvierdeparten in de richting van De Eese gas gewonnen.